HERDENKING ‘ WERELDERFGOEDDAG 2020’

THEMA: VERZORG EN BESCHERM ONZE CULTUREN, HET IS ONZE COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID  !!

Paramaribo,16 April 2020 —

Op zaterdag 18 April 2020 wordt ‘world heritage day’ wereldwijd herdacht. Het Internationaal Comité voor Monumenten en Sites (ICOMOS), een werkarm van de Unesco,  heeft deze dag in 1972 ingesteld met als doel extra aandacht te schenken aan de instandhouding van door de Unesco vastgestelde monumenten en werelderfgoed sites in verschillende landen.

Tevens wordt op deze dag aandacht besteedt aan de betekenis en het behoud van alle materiële- en immateriële cultureel erfgoed van de wereld.  

Wereld Erfgoed Sites

In 167 landen staan wereldwijd in totaal 869 Unesco werelderfgoed sites geregistreerd, waarbij ruim 50% hiervan (420) staan in Europa en de USA, met aan kop Italië (55), Spanje (46), Duitland (46) en Frankrijk (45).  

Anderzijds is Afrika het slechts vertegenwoordigd met 8.6% oftewel 48 sites, waarbij Ethiopië, Marokko en Zuid Afrika elk 9 sites beheren.

Van de 93 werelderfgoed sites in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied, worden 2 door Suriname beheerd en wel de Historische Binnenstad van Paramaribo (WHS), met haar monumentale houten gebouwen en parken en het Nationaal Suriname Natuurreservaat (NSN).

Suriname

Het ministerie van RGB is belast met het beheer van de WHS NSI, terwijl het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur , belast is met het beheer van de WHS Paramaribo.  In 1997 richtte het directoraat Cultuur een beheersorgaan op belast met de WHS Paramaribo, de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) waarbij dhr. Drs. Stephen Fokké als directeur werd aangesteld.

Na jarenlange voorbereiding door SGES verkregen de binnenstad Paramaribo en de NSN in 2002 officieel de status van Unesco Wereld Erfgoed Site. 

Waarom is de herdenking van Werelderfgoeddag belangrijk voor Suriname?

Tegenwoordig leven wij in onzekere tijden, veroorzaakt door conflicten, milieurampen en nu de grote gezondheids ramp. Daarom moeten wij ons cultureel erfgoed meer dan ooit koesteren, want dat blijft voortbestaan en wij kunnen als mensen daaruit kracht en troost putten om vol te houden in dit leven. De Unesco roept daarom dit jaar op tot versterking van het bewustzijn over het ‘gedeeld erfgoed’ dat wij als mensen samen moeten beheren in de wereld. Erfgoed geeft mensen hun identiteit en maakt het mogelijk dat wij kunnen vasthouden wat ons onderscheid van elkaar, maar tegelijkertijd verbindt aan elkaar.

De Unesco spreekt middels het thema haar bezorgdheid uit over de verslechterende relatie tussen culturele groepen en de voor hun belangrijke cultuur in relatie tot hun eigen collectieve verantwoordelijkheid in de bescherming en behoud hiervan.

In 2017 heeft de Surinaamse regering een aanzet gegeven tot rehabilitatie van de WHS Paramaribo die door slecht onderhoud in verval dreigde te geraken. Middels een lening van de Inter-American Development Bank (IDB) aan ons land, welke wordt uitgevoerd door het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, werd het project: ‘Paramaribo Urban Rehabilitation Program, (PURP)’ voor een bedrag van US$.20 miljoen overeengekomen met dat o.m. een 7 tal 

historische overheidsgebouwen binnen 5 jaren volledig moet renoveren. Deze gebouwen worden in de originele stijl herbouwd en/of gerenoveerd en zijn aan de waterkant (ministerie van Sociale Zaken) , langs het Onafhankelijkheidsplein (Vreemdelingenzaken) en tegenover het Presidentieel Paleis (oud DNA gebouw en hoofdkantoor ministerie van Justitie en Politie).

De WHS Paramaribo krijgt dus een belangrijke facelift !!

Dit zal erin moeten resulteren dat jong en oud Suriname en bovenal toeristen massaal trekken naar de binnenstad en hierdoor meer economische opleving teweeg brengen.

Met dit PURP programma wordt bovenal het cultuurhistorisch erfgoed in de hoofdstad van Suriname in zijn oude glorie herrezen!

Voor informatie kunt U contact maken met: 
Community and communications officer: Rachel Joefield 
Nummer: +597 8637188 / Email: rachelcstakel@gmail.com